Psykologisk behandling

Ved siden af hvad der må betragtes som krisehjælp dvs. stærke psykiske og eller fysiske reaktioner på akut opstået eller langvarigt meget krævende situationer, har jeg mange års erfaring med behandling af:

 

 • Mennesker der har været udsat for tortur
 • PTSD. Traumatiske reaktionsmønstre der vedbliver at gentage sig selv på belastende og stereotyp vis
 • Samspilsramte familie. Jeg har en stor interesse i, hvordan man får et godt familieliv uanset omstændighederne. Jeg arbejder med alle slags familie, og med en hvilken som helst problematik der måtte være indenfor familien
 • Mennesker der er langtidssygemeldte på grund af stress og depression.
 • Angst
 • Børn og unge der er anbragt udenfor hjemmet på grund af forældresvigt
 • Børn og unge der har været udsat for overgreb
 • Børn og unge der lider af angst, depression eller stress
 • Vold
 • Ekstreme sager med alt hvad dette måtte indebære
 • Parrådgivning og parterapi
 • Misbrug

   Psykolog Annette Berthelsen
   Udbyvej 39 - 4780 Stege - Telefon: 20405546 Mail: info@psykologiskpraksisstege.dk