Psykoterapi med spædbørn og småbørn op til 3 år.

Traumatiserede spædbørn og småbørn, der har det svært, vækker stærke følelser hos voksne, og intuitivt kan vi som voksne forsøge at beskytte os mod at føle barnets smerte ved at glemme eller rettere fortrænge det hændte. Denne manglende anerkendelse af barnets oplevelser kan føre til angst og mistrivsel. Med spædbarnsterapi kan det forebygges, at traumer for lov til at sætte sig fast i barnet.

Symptomer, på at barnet har været udsat for en traumatiserende oplevelse, kan være en kraftig øget agtpågivenhed hos barnet, for at undgå at den traumatiske oplevelse skal gentage sig, og som forhindrer barnet i at være til stede i nuet. Indre spænding. Irritabilitet. Følsomhed overfor sanseindtryk og besvær med at opnå psykisk balance. Svært forklarlige vredesudbrud, og selvdestruktiv adfærd eks. hoveddunken.

Psykoterapi med spædbarnet går i al sin enkelhed ud på at sætte ord på det traume, barnet har været igennem. Ved at gøre det frigøres den energi der er bundet i traumet, og barnet falder til ro, fordi det ikke længere behøver at kæmpe med hjemløse følelser. Beviset, på at barnet har det bedre, kan være bedre trivsel. Måske farer barnet ikke mere sammen ved høje lyde, måske sover det bedre, eller er mere roligt. Men på mange områder kan resultater med psykoterapi med spædbørn og små børn ikke måles her og nu, Først om nogle år vil det vise sig, hvordan børnene klarer tilværelsen.

Psykoterapi med et lille barn skal ske i tæt samarbejde med en eller begge forældre, eller plejeforældrene. Det er meget vigtigt, at barnets primære omsorgspersoner sammen med terapeuten kan bringe dét i orden, der ligger som smertefulde erindringer i familiens liv.

Et terapeutisk forløb med et lille barn tager ofte ikke så lang tid. Det er ofte ikke brug for mere end 2 måske 3 møder af omkring 20 min. varighed.

Indledende eller efterfølgende kan der evt. være behov for krisebearbejdning af forældrenes oplevelse af skyld og bekymring. De problemer og fastlåsninger, der er opstået i relationen mellem forældre og barn på grund af traumet, må bearbejdes.

Kontakt mig hvis der er noget, du gerne vil snakke om.

   Psykolog Annette Berthelsen
   Udbyvej 39 - 4780 Stege - Telefon: 20405546 Mail: info@psykologiskpraksisstege.dk