Sygesikringsordningen

Du kan få en henvisning til psykolog fra din egen læge og dermed få tilskud fra sygesikringen til psykologsamtaler, hvis du opfylder et af følgende kriterier.

 1. Røveri-, volds- eller voldtægtsoffer
 2. Trafik- eller ulykkesoffer
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 5. Pårørende til personer ramt af invaliderende sydom
 6. Pårørende ved dødsfald
 7. Personer der har forsøgt selvmord
 8. Kvinder der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 9. Personer der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 10. personer med let til moderat depression (over 18 år), efter udført psykometrisk test.
 11. Personer der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og er mellem 18 og 38 år.

Hvis du har fået en henvisning til psykologsamtaler fra din læge, kan du frit vælge mellem de psykologer, der er tilknyttet sygesikringen.

Din egenbetaling er i øjeblikket 383kr ved første konsultation og herefter 319kr pr. gang.

Såfremt du er medlem af Danmark, yder de et tilskud på yderligere 100kr pr time.

   Psykolog Annette Berthelsen
   Udbyvej 39 - 4780 Stege - Telefon: 20405546 Mail: info@psykologiskpraksisstege.dk